text.skipToContent text.skipToNavigation
20-mei-2022

Sortimo-stappenplan 2025: de overtreffende trap op het gebied van duurzaamheid en gebruikersvoordeel

Sortimo International GmbH heeft een duidelijk stappenplan voor de toekomst. Centraal hierin staan een duurzame, klimaatvriendelijke productie en een intelligent energiebeheer in combinatie met het grootste elektrische tankstation van Europa, het Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ). Daarnaast ontstaat bij Sortimo momenteel Europa's grootste zogenoemde Fleet Conversion Center, een bijscholingscentrum voor elektromobiliteit en energie-efficiëntie van de IHK Akademie Schwaben alsook een verdere uitbreiding van slimme producten en diensten, zoals het Sortimo-platform als service- en beheertool voor handwerkers.

Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ) – het grootste laadpark van Europa

Sortimo International GmbH heeft dit jaar het grootste elektrische laadpark van Europa geopend waar gebruikers hun elektrische voertuig in een prettige omgeving comfortabel kunnen opladen op een van Duitslands meest groene industrieterreinen met 70% groenstroken. Maar naast deze durf om de infrastructuur voor elektromobiliteit in de regio duidelijk op te waarderen, wil het bedrijf met dit nieuwe futuristische gebouw nog meer toekomstgerichte ideeën realiseren.

CO2-vrije productie als onderdeel van het duurzaamheidsplan van Sortimo

Met het Sortimo Innovationspark Zusmarshausen wordt een symbiose van twee zakelijke benaderingen gecreëerd die invloed hebben op de ontwikkeling van een optimalisatiegestuurd energiebeheer en het duurzaamheidsprincipe van beide bedrijven beïnvloeden. Achter het energiebeheer gaat de doelstelling schuil om Sortimo in de komende jaren op koers van een klimaatneutrale CO2-vrije productie op de locatie Zusmarshausen te brengen en zodoende een CO2-neutraal product- en dienstenaanbod te ontwikkelen.
"Wij blijven trouw aan onze missie om producten te creëren die het mobiele werken (roaming, point-to-point) van onze klanten vergemakkelijken en optimaliseren. Wij voelen ons tegelijkertijd verplicht om dit op een manier te doen waarbij de hulpbronnen van de aarde niet uitgeput raken. Deze verplichting bevestigt onze verantwoordelijkheid voor onze gehele waardeketen die verder gaat dan onze locaties en tevens door de levenscyclus van onze producten loopt," aldus Reinhold Braun, bedrijfsleider van Sortimo International GmbH.

Het stappenplan naar een CO2-neutraliteit is gebaseerd op vier zuilen en een investering van ruim 40 miljoen euro in de komende tien jaar:

Koolstofarm productdesign: producten en productieprocessen worden zodanig ontworpen dat zijn door een doordachte materiaalkeuze, een hogere materiaalefficiëntie en een betere energie-efficiëntie van de producten een lagere koolstofintensiteit hebben. Sortimo betrekt steeds meer waardevolle grondstoffen uit circulaire leveringsketens die zijn gebaseerd op gerecyclede materialen en hernieuwbare ressources. Dit jaar heeft Sortimo reeds de totale hoeveelheid staal in de productielijnen verlaagd en bovendien de staalefficiëntie in de productie verbeterd. Dat is een voorbeeld voor de opzet van een koolstofarm ontwerp dat tot doel heeft om de inzet van gerecyclede materialen te verhogen en de totale hoeveelheid aan benodigd materiaal te verminderen. Omdat staal in hoge mate wordt gerecycled, wil het bedrijf staal in zijn best mogelijke vorm behouden. Daarom blijft Sortimo zich ervoor inzetten dat hoogzuiver staal uit productieafval en uit afgedankte producten wordt teruggewonnen.

Energie-efficiëntie: de energie-efficiëntie wordt door een intelligent energiebeheer op de locatie en binnen de leveringsketen verhoogd door mogelijkheden voor de verlaging van het energieverbruik via aanpassingen te benutten.

Hernieuwbare stroom: Gebruik van hernieuwbare stroom voor de eigen installaties en diensten. Voor de energieproductie kiezen wij voor hernieuwbare energie. Sortimo installeert permanent fotovoltaïsche installaties op de daken van de fabriekshallen. Daarnaast werd in de afgelopen jaren een bedrijfseigen 20kV gelijkstroom-ringleiding op het terrein van Sortimo aangelegd die de energie-efficiëntie met ca. 20 procent verhoogd. Aanvullend zal de energie via een 1.200 kWh lithium-ion-accu worden opgeslagen en beschikbaar gesteld. De hoeveelheid energie kan zodoende strategisch worden toegepast doordat deze voor eigen gebruik wordt ingezet of voor het laden van elektrische bestelwagens voor de wagenparkklanten wordt gebruikt. 

Koolstofreductie: naast de eigen maatregelen ter verlaging van emissies, zal het bedrijf nog vaker in projecten voor koolstofreductie investeren, waaronder mobiliteitsoplossingen - sectorkoppeling van productie en mobiliteit.

Bijscholing op het gebied van elektromobiliteit

Sortimo spreekt zich duidelijk uit en beschouwt elektromobiliteit als toekomst voor het wegverkeer, omdat de energie duidelijk hulpbronnenefficiënter kan worden gewonnen dan bij andere alternatieve aandrijvingen, zoals waterstof of synthetische brandstoffen. De transformatie van wagenparken op fossiele brandstoffen naar een pure elektromobiliteit doet een aantal vragen rijzen waarop wagenparkbeheerders in het Sortimo Innovationspark Zusmarshausen antwoorden zullen vinden. Hiervoor is het bedrijf een samenwerking aangegaan met de IHK Akademie Schwaben. De IHK Akademie Schwaben zal trainingen en gecertificeerde bijscholingen over het thema innovatie- en ideeënmanagement alsook over elektromobiliteit voor bedrijven en wagenpark managers aanbieden. 

Het grootste Fleet Conversion Center van Europa

Sortimo International GmbH heeft met een nieuw gebouw op het terrein in Zusmarshausen het grootste Fleet Conversion Center in Europa opgericht. Op een oppervlak van meer dan 5.000 m² zijn nu meer dan 50 uitbreidingsplaatsen voor wagenpark-voertuigen beschikbaar. In het Conversion Center is een eigen lijn voor de uitbreiding van de Ford recreatievoertuigen en bedrijfsmodellen (Euroline en Business Line) beschikbaar. Het nieuwe Fleet Conversion Center is direct met de logistieke en productieafdeling van Sortimo verbonden waardoor een flexibele en CO2-neutrale materiaalvoorziening is gewaarborgd. Direct naast het Fleet Conversion Center werden ca. 1.400 omheinde en verlichte alsook door video bewaakte parkeerplaatsen aangelegd. Deze liggen aan de A8 met een rechtstreekse toegang voor vrachtwagens, zodat de logistiek 18 uur per dag efficiënt kan doorgaan.

Fleet assessment voor een hogere rendabiliteit van het wagenpark

Het advies van Sortimo voor wagenparkklanten is uniek, want door de globale aanpak kunnen wagenparkklanten wereldwijd door Sortimo van gestandaardiseerde en op hun behoeften aangepaste oplossingen worden voorzien. Geen enkele andere fabrikant heeft zo'n grote capaciteit, ervaring en zoveel uitbreidingsplaatsen in huis. Klanten profiteren bij Sortimo van een integraal advies dat met name is gericht op de downsizing en de CO2-reductie van lichte bedrijfsvoertuigen. Want door oplossingen die de laadruimte tot in de laatste hoek benutten, bestaat de mogelijkheid om het wagenpark naar de eerstvolgende kleinere voertuigklasse te downgraden – natuurlijk bij eenzelfde laadcapaciteit. Hiervoor wordt een aanpak gehanteerd waarbij adviseurs van grote klanten het wagenpark, de bijbehorende transportwegen en de materiaalbehoefte analyseren en samen met de wagenparkmanagers en de chauffeurs een nieuw concept voor het interieur van de laadruimte opstellen. De productportfolio van Sortimo biedt voldoende mogelijkheden om aan deze behoeften te voldoen. Voor de bedrijven betekent de downsizing een aanzienlijke verlaging van aanschaf- en leasingkosten en een verlaging van de TCM – Total Cost of Mobility. Bovendien zijn kleine bedrijfswagens duidelijk efficiënter in het wegverkeer, vooral in de binnenstad. Want de tijd die u kwijt bent met het zoeken naar een parkeerplaats wordt zo automatisch bespaard.

Het uitbreiden van wagenparken betekent voor Sortimo echter ook "one-stop-shopping": grote klanten ontvangen van Sortimo een kant-en-klaar en gebruiksklaar voertuig. Dat wil zeggen dat niet alleen de laadruimte wordt ingericht, maar ook alle andere diensten, zoals bestickering, elektrische aanpassingen, TÜV-goedkeuringen, eerste tankvulling en vervoer, in het totaalpakket zijn inbegrepen.

mySortimo – nieuwe diensten voor de vakman

Het Sortimo EcoSystem is inmiddels een bekend begrip. De complementaire productstrategie van ladingbeveiliging via mobiele transportoplossingen – ook in samenwerking met partners zoals Bosch – is een voordeel dat klanten in hun dagelijkse werk weten te waarderen. Deze strategie wordt door Sortimo echter ook digitaal voortgezet. Klanten kunnen via het mySortimo platform bestellingen opgeven en bestickering, werkkleding of zelfs voertuiginrichtingen configureren. Het bedrijf wil hiermee geen afzonderlijke diensten aan zijn klanten verkopen, maar de klant via het platform een maximaal voordeel bieden. Om deze reden is het account-gedeelte van het mySortimo platform een doorslaggevende meerwaarde voor elke klant. Want hier kan hij zijn voertuigen, kleding en in de toekomst ook zijn inventaris kosteloos beheren, organiseren en benodigdheden coördineren. Het account-gedeelte is een uniek kenmerk van Sortimo. Hiermee biedt het bedrijf zijn klanten een kosteloze mogelijkheid om het materiaal- en wagenparkbeheer te organiseren en op elk gewenst moment digitaal op te vragen. Bovendien integreert Sortimo in de account een nieuwe optie waarmee de marketing voor het ambachtelijke bedrijf aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. Voertuigstickers met adviesservice en bedrijfskleding maken hier al deel vanuit en zijn beschikbaar. Andere diensten zullen in de komende jaren worden geïntroduceerd.
 

Perscontact
Nick van Dessel
Manager
Marketing
+32 2 355 03 70
nvandessel@sortimo.be